Het Goede Doel

Jeugd Sportfonds en Jeugd Cultuurfonds

Rotaryclub Lisse-Bollenstreek en Rotaract Bollenstreek organiseren Zweten & Eten om geld op te halen voor het Jeugd Sportfonds en Jeugdcultuurfonds Lisse. Deze fondsen maken het voor kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar uit gezinnen waar onvoldoende geld is, mogelijk om lid te worden van een sportvereniging of lessen in kunst en cultuur te volgen. Voor die kinderen betaalt het fonds de contributie en in bepaalde gevallen de benodigde kleding en attributen. Motto: iedereen doet mee!

 

Na een initiatief van Rotaryclub Lisse-Bollenstreek heeft de gemeente Lisse zich in juni 2017 aangesloten bij het Jeugd Sportfonds (JSF) en Jeugd Cultuurfonds (JCF). De gemeente stelt drie jaar lang een jaarlijks een bedrag van € 30.000,= beschikbaar. Naast de plaatselijke ambassadeur voor JSF/JCF, heeft ook Rotary zich verbonden aan een jaarlijkse bijdrage. Vorig jaar konden we een bedrag van € 4.500,= aan het JSF/JCF doneren.

 

Dat de fondsen voorzien in een behoefte blijkt wel uit het succes: inmiddels doen in Lisse 56 kinderen (tot 18 jaar) mee aan sport of cultuur doordat de contributie betaald wordt: zwemles, voetbal, fitness, basketbal, scouting en muziekles

 

Intermediairs

Door de landelijke en provinciale organisatie van het JSF/JCF is ook de juiste besteding en afhandeling goed geborgd. Kinderen of ouders kunnen zich niet zelf aanmelden om een beroep op het fonds te doen. We werken met intermediairs: professionals uit het maatschappelijk veld (welzijnswerkers, docenten van scholen, buurtsportcoach, vluchtelingenwerk, voedselbank etc), die zicht hebben op de thuissituatie van een kind. Als zij zien dat de financiële situatie de belemmering is om lid te worden van een sportvereniging, een zwemdiploma te halen of muziekles te volgen, kunnen zij de aanvraag indienen, Daarna bemiddelen ze bij  de aanmelding bij een club en houden zicht op deelname. Ouders of kinderen krijgen het geld ook niet zelf uitgekeerd van het JSF/JCF. Dit gaat rechtstreeks naar de club. Rotary beoordeelt dus niet wie er mee mag doen. We zorgen er alleen voor dat het kan.

Hoofdsponsoren

Deze site is met trots ontwikkeld door Etopia Digital Agency

Organisatie Kinderactiviteiten:

Logo-De-Ree-100-Years-fc.png